Activitats
Formatives

ACTIVITATS FORMATIVES

La formació, el nostre signe d’identitat
Els gràfics mostren que s’ha aturat l’evolució a l’alça dels últims cursos, principalment degut a l’aturada de l’activitat en conseqüència de la situació derivada de la pandèmia del virus COVID-19.


Total assistents a les activitats formatives realitzades per les Filials i les Societats
Hores destinades a formació per les Filials i Societats Científiques
Durant el curs 2019-2020, l’emissió de certificats de participació en les activitats de formació continuada ha disminuït en un 69% respecte al nombre de certificats emesos el curs passat amb motiu principalment de l’aturada d’activitat deguda a la pandèmia de la COVID-19.
Dades dinàmiques cas dels 3 últims cursos acadèmics

FORMACIÓ CONTINUADA

Formació continuada: cercant l’excel·lència professional
A les pàgines següents es mostren les dades estadístiques de les activitats desenvolupades per l’Acadèmia i les seves Filials i Societats durant els últims tres cursos acadèmics.
Activitats de les Filials
2019-2020: Descens en el nombre d’hores, assistents i activitats formatives del present curs degut a la situació general derivada de la pandèmia del virus COVID-19.
Hores destinades a formació de les Filials
Nombre d’activitats formatives de les Filials
Assistents a les sessions formatives de les Filials
Nombre d’activitats formatives de les Filials

Activitats de les Societats Científiques

2019-2020: Descens en el nombre d’hores, assistents i activitats formatives del present curs degut a la situació general derivada de la pandèmia del virus COVID-19.
Les dades mostren un descens, respecte el curs anterior, tant del nombre d’hores destinades a formació, 26%, com del nombre d’assistents, 28%, a les activitats organitzades per les Societats Científiques.
Hores destinades a formació per les Societats
Assistents a les activitats formatives de les Societats
Assistents a les activitats de les Societats de l'Acadèmia realitzades fora de la Seu de Can Caralleu
Nombre d’activitats formatives de les Societats Científiques

VIDEOCONFERÈNCIES i Servei de Webinars

450 videoconferències de 62 Societats i Filials, 5.231 usuaris

Nombre de videoconferències
Usuaris

*Es comptabilitza l’assistència a les seus receptores col·lectives fins el 15/03/2020 i les connexions individuals a la plataforma del 15/03/2020 al 31/07/2020 –Webinars-Societats que més han utilitzat el sistema durant el curs 2019/2020


Pediatria 62
C. Ortopèdica i Traumatologia 39
Obstetrícia 27
Cures Pal·liatives 22
Salut Laboral 19
Pneumologia 17
Rehabilitació 17
Radiologia 16
Cirurgia 16
Malalties Infeccioses 14
Des de mitjans del mes de març de 2020, el desenvolupament de les prestacions i l’aplicabilitat del Sistema de Videoconferències de l’Acadèmia i la seva transformació en un Servei de Webinars ha permès donar resposta a les necessitats de coordinació i organització, i a les activitats formatives de les Filials i Societats Científiques de l’entitat.


Societats i filials usuàries del sistema

Altes a 15/03/2020 40
Altes a 30/06/2020 62
Increment 35%

L’anàlisi i desenvolupament de l’aplicabilitat de l’eina, l’ampliació del nombre de connexions simultànies i la instal·lació d’una nova xarxa de fibra a l’àrea de sales de la seu de Can Caralleu ha permès evolucionar des de l’emissió de sessions presencials a seus receptores col·lectives, al desenvolupament d’un Servei de Webinars (reunions, sessions, cursos, jornades....) amb emissió i recepció individual en local i amb suport tècnic en remot.
Paral·lelament a l’adaptació tecnològica, s’han definit els circuits, la documentació i les eines de suport administratiu per gestionar la realització de les diferents tipologies de Webinar: Webmeeting (reunions), Webconference (sessions i cursos) i Webcongress (congressos, jornades, simposis).


Nombre webinars i connexions per tipologia 15/03/2020 a 31/07/2020

Webinars Connexions
Webmeetings 138 1.149
Webconferences 102 4.082
Totals 240 5.231
Societats donades d'alta al servei de videoconferències
 • European Society for Swallowing Disorders
 • Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
 • Societat Catalana d'Anatomia Patològica
 • Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
 • Societat Catalana d'Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
 • Societat Catalana de Bioètica
 • Societat Catalana de Cardiologia
 • Societat Catalana de Cirurgia
 • Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
 • Societat Catalana de Cirurgia Màxil·lofacial
 • Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Societat Catalana de Citopatologia
 • Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
 • Societat Catalana de Dermatologia
 • Associació Catalana de Diabetis
 • Societat Catalana de Digestologia
 • Societat Catalana de Documentació Mèdica
 • Societat Catalana de Dolor
 • Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
 • Societat Catalana de Farmàcia Clínica
 • Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
 • Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • Societat Catalana de Gestió Sanitària
 • Societat Catalana d'Immunologia
 • Societat Infermera Catalana en COT
 • Societat Catalana de Logopèdia
 • Societat Catalana de Malalties Infeccioses
 • Societat Catalana de Medicina de l'Esport
 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
 • Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
 • Societat Catalana de Medicina Interna
 • Societat Catalana de Medicina Nuclear
 • Societat Catalana de Neurologia
 • Societat Catalana d'Obstetrícia
 • Societat Catalana d'Oncologia
 • Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvico-Facial
 • Societat Catalana de Pàncrees
 • Societat Catalana de Pediatria
 • Societat Catalana de Pneumologia
 • Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 • Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil
 • Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
 • Societat Catalana de Salut Digital
 • Societat Catalana de Salut Laboral
 • Societat Catalana de Salut Mediambiental
 • Societat Catalana de Sexologia
 • Societat Catalana de Teràpia Familiar
 • Societat Catalana d'Urologia

SESSIONS ON-LINE

8.248 presentacions de les activitats formatives a l’abast dels socis
Les dades reflecteixen l’impacte de la suspensió d’activitats amb motiu de la crisi sanitària.
La falta de recorregut temporal no ens permet valorar la incidència que la gravació de Webinars tindrà en les sessions on-line.
Sessions on-line
Presentacions publicades per les Societats més actives (% sobre el total)

Àrea d’Activitats i Congressos

Equip, qualitat i èxit

Davant la situació provocada pel Covid-19, l’Acadèmia ha accelerat la posada en marxa del servei de Webinars, mitjançant l’aplicació de les tecnologies de comunicació al nou model d’activitats formatives, augmentant les prestacions de la plataforma Webex, per posar-lo al servei de les Societats i Filials. Des de mitjans del mes de març, s’han realitzat 238 Webinars (143 Webmeetings, 94 Webconferences i 1 Webcongress), i 41 societats i 4 filials han utilitzat el sistema. La propera tardor 12 societats realitzaran el seu Webcongress amb el suport del Departament d’Activitats de l’Acadèmia.
L’Àrea d’Organització d’Activitats i Congressos de l’Acadèmia s’ocupa, des de fa més de 25 anys, de la gestió integral d’actes de les Societats Científiques de l’Acadèmia, arribant a tot el territori català i balear.
En el Curs Acadèmic 2019-2020 s’han organitzat un total de 99 activitats, amb més de 9.756 assistents.
Es treballa per fer de cada esdeveniment un acte únic i singular, tractant les particularitats individuals de cada jornada i garantint els estàndards de qualitat.
En l’espai web de l’Àrea d’Organització d’Activitats i Congressos, trobaran la relació de tasques que es gestionen, així com l’experiència i els pròxims esdeveniments en curs: http://www.academia.cat/Portal/academia/Congressos/organitzacio_actes/_DcXp2xkkt-TvgCqHo_HGHw

Congressos i Jornades gestionats per la F. Acadèmia. Curs 2019-2020

BARCELONÈS

 • SOCIETAT CATALANA D’ OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
  Curs de Formació Teòrica en Obstetrícia i Ginecologia Nivell I, II i III. Curs 19-20
  Setembre 2019 – Juliol 2020
  Acadèmia Can Caralleu, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
  Curs de Formació per a residents de Salut Mental. 2019-2020
  Setembre 2019 – Juliol 2020
  Acadèmia Can Caralleu, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
  Fonaments d’Electrocradiografia
  Dies 27 de setembre i 14 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA D'HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
  Jornada d'Actualització de LMC
  Divendres, 27 de setembre de 2019
  Hotel H10 Art Gallery. Barcelona.
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Curso de Actualización en Medicina Intensiva y Crítica II, 2019-2020
  De Octubre de 2019 a Junio de 2020
  Acadèmia Can Caralleu, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR d’infermeria
  I Jornada d’Infermeria i Responsabilitat Política
  Dijous, 3 d’octubre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Bases de l’Anestesiologia
  D'octubre 2019 a juny 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DIGESTOLOGIA
  Curs Gestió Clínica Avançada
  Dilluns, 07 d'octubre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
  3ª Parada Ruta de la Excelencia: Código Medicamento
  Dimecres, 9 d'octubre de 2019
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA D'HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA
  III Plaquetopènies
  Dimecres 9 d'octubre de 2019
  Acadèmia- Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D'HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA
  Dia Mundial de la Trombosis
  Dijous, 10 d'octubre de 2019
  L'Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  III Curs-Taller d'Ecocardiografia pràctica per a pneumòlegs
  Dijous 10 d'octubre de 2019
  Hospital Clínic
 • SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA
  XII Congrés Català de Cirurgia
  Dies 17 i 18 d'octubre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Curs d'Actualització unificat en Pneumologia Nivell 1,2, 3 I 4. 2019-2020
  D’octubre de 2019 a juliol de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA
  lX Jornada de Medicina i Fisioteràpia de l'Esport. Com ens poden ajudar les noves tecnologies?
  Divendres 25 d'octubre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA
  VII Jornada La gestió importa. Models de gestió i organització per al futur dels professionals de la salut
  Divendres 25 d'octubre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’OBSTETRICIA I GINECOLOGIA
  Videofòrum de cirurgia del Sòl Pelvià
  Divendres 25 d'octubre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA – GRUP ECOCAT
  Ecointervencionisme en Reumatologia. Curs teoricopractic sobre models humans, 2019-2020
  Divendres, 25 d'octubre de 2019 i divendres, 28 de febrer de 2020
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  lll Jornada monogràfica SoCMUETox: Intoxicacions per fum i altres gasos
  Dijous, 31 d'octubre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA
  XXV Congrés de la SCGiG
  Dies 7 i 8 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu

 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA
  Curs de ventilació mecànica no invasiva per a fisioterapeutes
  Dies 8 i 9 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • ENTITAT EXTERNA
  XXIX Jornada de Serveis de Farmàcia d’Hospitals Comarcals
  Divendres 8 de novembre de 2019
  Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramanet
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
  Diploma de Posgrado en Implantología Oral, Cirugía y Prótesis 2019-2020
  D'octubre de 2019 a juny de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Jornada d'Infermeria de la SOCMIC: Pacient politraumàtic
  Dimarts, 12 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
  Neuroconnect: Novetats en Migranya
  Dimecres, 13 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANOBALEAR DE CURES PAL·LIATIVES
  Update Cures Pal·liatives
  Dijous, 14 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  II Curs sobre el maneig integral del pacient diabètic a urgències
  Dijous, 14 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’IMMUNOLOGIA
  XII Jornada Tècnica de la Societat Catalana d'Immunologia
  Dijous, 14 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’IMMUNOLOGIA
  XIII Congrés de la Societat d'Immunologia
  Dies 14 i 15 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FÍSICA i REHABILITACIÓ
  Hot Topics en Rehabilitació: Enfoc rehabilitador en clau dona
  Divendres, 15 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA
  III Jornada de casos clínics en demència per a residents
  Divendres 15 de novembre de 2019
  Sala Marull, Hospital del Mar
 • SOCIETAT CATALANA DE CONTRACEPCIÓ
  XXVI Simposi Societat Catalana de Contracepció
  Dijous 21 de novembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D'HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA
  VIIè Curs d'Eritropatologia de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
  Dijous, 21 de novembre i dijous, 28 de novembre de 2019
  Hotel Cristal Palace, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA
  XV Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
  Dissabte 23 de novembre de 2019
  Auditori L'Acadèmia - Can Caralleu
 • ASSOCIACIÓ CATALANA DE SALUT LABORAL
  XXIX Diada Associació Catalana de Salut Laboral
  Dimecres, 27 de novembre de 2019
  Sala Francesc Cambó - Recinte Modernista Sant Pau
 • ENTITAT EXTERNA
  The 2019 BCLC UPDATE in liver Cancer
  Dies 28 i 29 de novembre de 2019
  Facultat de Medicina de la UB, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
  UPDATE: Esquizofrènia i altres Psicosis
  Divendres, 29 de novembre de 2019
  Casa de Convalescència – Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE DOLOR
  Jornada de Dolor en el pacient vulnerable
  Divendres, 29 de novembre de 2019
  Acadèmia - Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANOBALEAR DE CURES PAL·LIATIVES
  I JORNADA DEL Grup Pal·liatius Renals Catalunya “El repte de l’abordatge de les cures pal·liatives en el malalt renal”
  Dijous, 12 de desembre de 2019
  Sala Marull de l'Hospital del Mar
 • SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  Curso de formación en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
  De desembre de 2019 a juliol 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  Dilluns 13 de gener de 2020
  CaixaFòrum Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
  Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic, 2019-2020
  Del 16 de gener del 2020 al 27 de febrer del 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil
  Dilluns, dimarts i dimecres del 20 al 22 de gener de 2020
  Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Curs de Metodologia en el Procés Científic en Anestesiologia
  Dies 27, 28 i 29 de gener de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Jornada d'Actualització en Infermeria en Urgències
  Dijous, 30 de gener de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D'HEMATOLOGIA i HEMOTERÀPIA
  Jornada sobre present i futur de la LMC
  Dijous, 30 de gener de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Jornada d'hivern de la SOCMIC
  Dimarts, 4 de desembre de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
  Curs d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria, 2019-2020
  Del 6 de Febrer de 2020 al 27 de Febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  XV Jornada d'Actualització en Toxicologia Clínica
  Divendres, 7 de febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ATENCIÓ I TRACTAMENT DEL TABAC
  X Jornada SCATT
  Divendres, 7 de febrer de 2020
  Caixafòrum Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria difícil
  Dilluns, dimarts i dimecres del 10 al 12 de febrer de 2020
  Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
 • ENTITAT EXTERNA
  CEVH Actualizació en Cirurgia Endovascular
  Dies 13 i 14 de febrer de 2020
  Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  X Taller Teòric-Pràctic Implicació dels Metges i Infermeria d'Urgències en la donació d’Òrgans i Teixits
  Dilluns,17 de febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs, 2019-2020. 1ª Edició
  Dies 24 i 25 de febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Programa docent teòric-pràctic per a la pràctica de l'anestèsia regional ecoguiada per a anestesiòlegs, 2019-2020. 2ª Edició
  Dies 24 i 25 de febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Curs sobre habilitats comunicatives en la relació clínico-assistencial
  Dies 24 i 26 de febrer de 2019
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA – SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA (Sessió conjunta)
  Asma i Al·lèrgia Sessió conjunta SOCAP-SCAIC
  Dijous, 27 de febrer de 2020
  Acadèmia Can Caralleu
 • SOCIETAT CATALANA DIGESTOLOGIA
  Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu - R1, R2 i R3
  De març a juny de 2020
  OnlineGIRONÈS

 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Jornada Itinerant d'Actualització d'Infermeria. Actualització en Atenció d'Infermeria a Urgències SoCMUE
  Dilluns, 16 de desembre de 2019
  Col·legi Oficial d'Infermeres de Girona
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  XII Curs de donació i trasplantament d'òrgans en Medicina Intensiva
  Dimecres 22 i dijous 23 de gener de 2020
  Parc Tecnològic de Girona • SOCIETAT CATALANA DE TRASPLANTAMENT
  4t Workshop: Desenvolupament d’un model sectorial de coordinació de trasplantaments a la Regió Sanitària de Girona a partir dels serveis d’Urgències i Emergències
  Dilluns,20 de febrer de 2020
  Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de GironaLA SELVA

 • SOCIETAT CATALANA DIGESTOLOGIA
  V Reunió de residents Aparell Digestiu ¨Meet the Expert¨
  Dissabte 29 de febrer i Diumenge 1 de març de 2020
  Mas Solà, Santa Coloma de FarnersMARESME

 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR D’HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA
  III Jornada de la SCBHD
  Dijous, 3 d’octubre de 2019
  Sala d’Actes Hospital de MataróSEGRIÀ

 • SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  XXVIII Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  Dies 25 i 26 d'octubre de 2019
  Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de Lleida
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
  Jornada Sobre Violència Masclista i Salut Mental
  Divendres, 8 de novembre de 2019
  Campus del Rectorat, Universitat de Lleida
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA INFANTIL I JUVENIL
  15a Reunió anual de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil
  Divendres, 15 de novembre de 2019
  Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de Lleida
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Headlines del Congrés SoCMUE Lleida 2018
  Dijous, 28 de novembre de 2019
  Lleida
 • SOCIETAT CATALANA DE BIOÈTICA
  XIV Jornada CEAS de Catalunya
  Divendres, 29 de novembre de 2019
  Sala d’actes Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Jornada Itinerant d'Actualització d'Infermeria. Actualització en Atenció d'Infermeria a Urgències SoCMUE
  Dilluns 9 de desembre de 2019
  Hospital Arnau de Vilanova, Lleida
 • SOCIETAT CATALANA DIGESTOLOGIA
  XXIX Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
  De dijous 30 de Gener a dissabte 01 de febrer de 2020
  Palau de Congressos La Llotja de Lleida
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Las bases micronanatómicas aplicadas a los bloqueos anestésicos centrales y periféricos
  Dissabte,22 de febrer de 2020
  Universitat de Lleida
 • SOCIETAT CATALANA D’ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ i TERAPÈUTICA DEL DOLOR
  Curs de Simulació Avançada en escenaris d'Anestesiologia
  Dilluns, 9 de març de 2020
  Hospital Universitari Arnau de Vilanova, LleidaTARRAGONÈS

 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Jornada Itinerant d'Actualització d'Infermeria. Actualització en Atenció d'Infermeria a Urgències SoCMUE
  Dimarts, 17 de desembre de 2019
  Col·legi Oficial d'Infermeres de TarragonaVALL D’ARAN

 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
  XV Jornades d'Hivern de la Societat Catalano Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
  Dies 17 i 18 de gener de 2020
  Parador d'Arties. Vall d’AranVALLÈS OCCIDENTAL

 • SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
  4ª Parada Ruta de la Excel·lència: e-MedRec Tool. Plataforma electrònica de suport a la conciliació de la medicació integrada als processos de prescripció a l'ingrés i l'alta hospitalària
  Dimecres, 6 de novembre de 2019
  Consorci Sanitari de Terrassa
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Jornada d'experts de la Socmic 2020
  Dimarts, 21 de gener de 2020
  Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES i EMERGÈNCIES
  Taller Teòric-pràctic: Implicació de Metges i Infermeria d'Urgències en Donació d'Òrgans i Teixits.
  Dimecres 4 de març de 2020
  Hospital Parc Taulí, SabadellVALLÈS ORIENTAL

 • SOCIETAT CATALANA DE DERMATOLOGIA I VENEROLOGIA
  XIV Jornada de la Dermatologia Catalana
  Divendres, 13 de desembre de 2019
  Teatre Auditori de GranollersWEBINARS

 • SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
  Webinars monogràfics sobre la gestió de la pandèmia per covid-19 a Catalunya
  Dies 30 d’abril i 14 de maig de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
  Webinar: Simposio - Fronteras de la Implantología Oral y Maxilofacial
  Divendres, 15 de maig de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  Webinar: Sessió extraordinària: Preparació i resposta davant la COVID-2019
  Dijous, 21 de maig de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CURES PAL·LIATIVES
  WebINAR: Atenció pal·liativa transversal, un eix del sistema sanitari en l’era COVID-19. I ara, què?
  Dimarts, 2 de juny de 2020
  On line
 • SOCIETAT CATALANA D’ESPECIALISTES EN PSICOLOGIA CLÍNICA
  Webinars: Cursos de Formació COVID-19: Eines pels nous reptes de tractament psicològic. Mòduls 5 i 6
  Dies 2, 3 i 4 de juny i dies 16 i 17 de juny 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA i SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA (Sessió Conjunta)
  Webinar: Recuperació post-COVID19 en persones d'edat avançada: un abordatge interdisciplinari
  Dimecres 10 de juny i dilluns 15 de juny 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  Webinar: Organització del laboratori de Microbiologia i interpretació de proves diagnòstiques en la desescalada i possible nova onada pandèmica
  Dijous, 18 de juny de 2020
  Online • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL
  Adaptació dels Hospitals de Dia en temps de COVID
  Dijous, 18 de juny de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR D’ONCOLOGIA
  Webinar: Impacte de la COVID19 en l'Oncologia Catalana
  Dijous, 25 de juny de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
  Webinar: Controversias en cirugía ortognática. Como lo operarías?
  Jueves, 25 de junio de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Webinar sobre Suport Respiratori a la crisi COVID19
  Dilluns 29 de juny de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
  Webinar: COVID-19 El que hem viscut i el que ens queda per viure
  30 de juny i 2 de juliol de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
  Webinar: Organització assistencial i alternatives terapèutiques enfront la COVID-19.
  Dimecres, 1 de juliol de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA
  Webinar: Recerca en Fisioteràpia. Com començar? Tens dubtes....? Resolem-los!
  Dijous, 2 de juliol de 2020
  Online
 • SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL
  Webinar: Reconversió dels CSMIJ en temps de COVID
  Dijous, 2 de juliol de 2020
  OnlineFidelitat i continuïtat

La Fidelitat, com a resposta a la feina ben feta.

Resultats comparatius de les enquestes de satisfacció dels Comitès Organitzadors de les activitats gestionades per la F. Acadèmia (cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020):Valoració de Secretaria Tècnica (de 0 a 5)
Esdeveniments gestionats amb el programa d’actes
Actes gestionats

ContinuÏtat

Any rere any, les societats continuen confiant la gestió integral del seu congrés al Departament d’Organització d’Activitats i Congressos de l’Acadèmia.
Més de 10 edicions
 • Societat Catalana de Digestologia
 • Societat Catalana de Farmàcia Clínica
 • Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
 • Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia
 • Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
 • Societat Catalana de Pneumologia
Més de 5 edicions
 • Societat Catalana de Cirurgia
 • Societat Catalana de Contracepció
 • Societat Catalana d’Immunologia
 • Societat Catalana d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial
 • Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil
 • Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 • Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia
 • Societat Catalana pel Control i Tractament del Tabaquisme
Més de 2 edicions
 • Societat Catalana de Medicina Interna
 • Societat Catalano-Balear d’Hospitalització Domiciliària
 • Societat Catalana d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
 • Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
 • Societat Catalana de Dermatologia i Vereneologia
 • Societat Catalana de Salut Laboral
 • Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • Societat Catalana del Pàncrees
 • Societat Catalana de CitopatologiaRecents Incorporacions:
 • Societat Catalana d’Anatomia Patològica
 • Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
 • Societat Catalana de Dolor
 • Societat Catalana Balear D'Oncologia
 • Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
 • Societat Catalana de Reumatología

Activitats Extraordinàries de les Filials i Societats

Les Filials i Societats de l’Acadèmia organitzen, anualment, activitats extraordinàries que reuneixen una gran quantitat de professionals de les Ciències de la Salut.

Activitats de les Filials

 • Filial de l’Anoia
  12ª Nit de la professió
  Divendres, 25 d’octubre de 2019
 • Acadèmia Mèdica Balear
  Dia 25 d’octubre de 2020
 • XVIII Xarxa Sentinella de les Illes Balears
  Dia 31 d'octubre de 2020 | Hotel s'Olivaret (Alaró)
 • I Jornadas Sociedad Balear Metabolismo Óseo
  Dia 6 de noviembre 2020 06-11-2019 | 16:00 - 20:00 | Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
 • Jornada d'Actualització en Medicina de Família - Update 2019
  Jornada Acadèmia Mèdica Balear
  Dia 11 de desembre de 2020
 • Jornada Farmacéuticos Unidades de Pacientes Externos: "Del gen al paciente"
  Dia 31 de gener de 2020
 • Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona
  I JORNADA DE ABORDAJE MILTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE DM2 Jornada
  Dijous, 24 d´octubre de 2019
 • Filial del Maresme
  XIII Jornada de Residents al Maresme
  Dijous, 10 d'octubre de 2019
 • Jornada de celebració dels 25 anys de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés de l'Hospital de Mataró
  Divendres, 11 d'octubre de 2019
 • 1ª Jornada de Patologia Vascular a l' Alt Maresme i la Selva Marítima
  Dijous, 17 d'octubre de 2019.
 • VI Jornada GEMPAC. Dia mundial de la Pneumònia
  Dimarts, 12 de novembre de 2019
 • 9a Jornada de malalties cròniques. La infecció en el pacient pluripatològic
  Dijous, 21 de novembre de 2019.
 • VIII Jornada de Salut Mental
  Dijous, 12 de desembre de 2019
 • 2ª Jornada bibliogràfica en Medicina Intensiva 2019
  Dijous, 20 de febrer de 2020
 • Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona
  Jornada sobre la patologia osteoarticular més freqüent a la consulta d'Atenció Primària i Urgències
  Dia 23 de gener de 2020

Activitats de les Societats

 • Societat Científica d'Acupuntura
  Jornada para la promoción y la divulgación de la Acupuntura
  Dissabte, 8 de febrer de 2020
 • Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
  Vespa, academia de venenos, Catalunya
  Dissabte 28 de setembre de 2019
 • Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
  VII Jornades CoDiNuCat i III Congrés SCADC
  Divendres i Dissabte, 22 i 23 de novembre de 2019 | 8:15h | Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona
 • Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
  Simposi Actualitzacions en Tabaquisme Girona
  Dilluns, 25 de novembre de 2019
 • Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
  X Jornada SCATT
  Divendres, 7 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
  Jornada Bioètica. Comité Ètica Assistencial Hospital Clínic
  l'Assistència Hospitalària està deshumanitzada?
  Dimecres, 19 d'octubre de 2019
 • Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
  XIV Jornada CEAS de Catalunya
  Divendres, 29 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Cardiologia
  IV Jornada d'Actualització del Grup d'Unitats de Cures Agudes Cardiològiques
  Dia 22 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Cardiologia
  Jornada d'Actualització en prevenció secundària del Grup de RHB Cardiaca i Prevenció Secundària de la SCC
  Dia 12 de desembre de 2019
 • Societat Catalana de Cirurgia
  XII Congrés Català de Cirurgia
  Dies 17 i 18 d'octubre de 2019 | 08:00h | Auditori | L'Acadèmia - Can Caralleu
 • Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
  Jornada de celebració dels 25 anys de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés de l'Hospital de Mataró
  Divendres, 11 d'octubre de 2020
 • Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil·lofacial i Oral
  XV Jornades d'Hivern de la Societat Catalano Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
  Dies 17 i 18 de gener de 2020
 • Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
  Reunió anual de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica
  Dissabte 15 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Contracepció
  XXVI Simposi de la Societat Catalana de Contracepció
  Dijous, 21 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
  XIV Jornada de la Dermatologia Catalana
  Divendres, 13 de desembre de 2019
 • Associació Catalana de Diabetis
  III Jornades d'actualització en Diabetis Tipus 1
  Dijous, 3 d'octubre de 2019 |18:30h |Hotel Condes de Barcelona Passeig de Gràcia, 73
 • Associació Catalana de Diabetis
  II Trobada de la ACD per la diabetis i la recerca
  Divendres, 25 d'octubre de 2019 | 15:30 | Casa de la Convalescència, Barcelona
 • Societat Catalana de Digestologia
  XXIX Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
  Dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Digestologia
  V Reunió de residents Aparell Digestiu "Meet the Expert"
  Dissabte 29 de febrer i Diumenge 1 de març de 2020
 • Societat Catalana de Dolor
  Jornada de Dolor en el pacient vulnerable
  Divendres, 29 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Dolor
  Jornada d'Actualització en Dolor
  Divendres, 31 de gener de 2020
 • Societat Catalana d'Electromiografia
  XI Reunió de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Clínica i EMG. IV Reunió de personal tècnic i d'infermeria en Neurofisiologia Clínica (TINFS) “Noves Tecnologies que complementen els estudis neurofisiològics clàssics”
  Divendres, 27 de setembre de 2019
 • Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  III Jornades d'actualització en Diabetis Tipus 1
  Dijous, 3 d'octubre de 2019
 • Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  XXIIè Congrés de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  Dijous i Divendres, 28 i 29 de novembre de 2019
 • Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
  XV Congrés de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia
  Dissabte 23 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  Dies 07 i 08 de novembre de 2019
 • Societat Catalana d’Hipertensió Arterial
  26 Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial i 32 Jornades Catalanes sobre Hipertensió Arterial
  Barcelona, 10 i 11 de desembre de 2020
 • Societat Catalanobalear d'Infermeria
  l Jornada d'Infermeria i Responsabilitat Política
  Dijous, 3 d'octubre de 2019
 • Societat Catalana d'Immunologia
  XIII Congrés de la Societat d'Immunologia
  Dies 14 i 15 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  XXVIII Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  Dies 25 i 26 d'octubre de 2019
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  Jornada de Tardor de la SOCMIC: Update sobre sèpsia i Hemodinàmica
  Dimarts, 22 d'octubre de 2019 |16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  Jornada d'Infermeria de la SOCMIC: Pacient politraumàtic
  Dimarts, 12 de novembre de 2019 | 09:00h | l'Acadèmia Can Caralleu
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  Jornada d'experts de la Socmic 2020
  Dimarts, 21 de gener de 2020
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  Jornada d'hivern de la SOCMIC
  Dimarts, 4 de desembre de 2019
 • Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  40º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna - 19º Congreso de la Sociedad Catalano-Balear de Medicina Interna
  Del 27 al 29 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  I Jornada de la Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  Dijous, 26 de setembre de 2019
 • Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
  Hot topics en rehabilitació: enfoc rehabilitador en clau dona
  Divendres, 15 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  II Curs sobre el maneig integral del pacient diabètic a urgències
  Dijous, 14 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  X Jornada de Casos Clínics d'Infeccions als serveis d'Urgències
  Dilluns, 13 de gener de 2020
 • Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  XV Jornada d'Actualització en Toxicologia Clínica
  Divendres, 7 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Nefrologia
  55ª Reunió Anual del Grup.
  25 d'Octubre de 2019. Hospital de Bellvitge.
 • Societat Catalana de Neurocirurgia
  35 reunión de invierno de Neurocirugía Sociedad Catalana de Neurocirugia
  Del 3-6 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  XI Reunió de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Clínica i EMG. IV Reunió de personal tècnic i d'infermeria en Neurofisiologia Clínica (TINFS)
  “Noves Tecnologies que complementen els estudis neurofisiològics clàssics”
  Divendres, 27 de setembre de 2019
 • Societat Catalana de Pediatria
  X Jornada Multidisciplinària: En la prematuritat, tots sumem
  Dissabte, 30 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Pediatria
  II Jornada de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria
  Divendres, 13 de desembre de 2019
 • Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
  15a Reunió anual de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil
  Divendres, 15 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Qualitat Assistencial
  Jornada Lean Healthcare: de la teoria a la pràctica
  14 de novembre de 2019
 • Associació Catalana de Salut Laboral
  XXIX Diada Associació Catalana de Salut Laboral
  Dimecres, 27 de novembre de 2019
 • Societat Catalana de Teràpia Familiar
  La entrevista al otro internalizado
  Divendres, 7 de febrer de 2020
 • Societat Catalana de Teràpia Familiar
  Las prácticas sistémicas apreciativas
  Divendres, 15 de maig de 2020
 • Societat Catalana de Teràpia Familiar
  Jornada de Cloenda - Sistema on line
  Divendres, 12 de juny de 2020