Benvolgudes companyes, Benvolguts companys,

"Un inesperat company de curs ha canviat el futur dels sistemes de Formació"

Aquest curs ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19, la seva irrupció el mes de març i la reaparició de nous brots de la malaltia a l’estiu, relacionats amb el relaxament de les normes estrictes de prevenció de contagis. Tot plegat ens porten de nou a reflexionar sobre els canvis originats per una situació del tot imprevista, l’estat actual de la qüestió i les perspectives de futur que se’ns presenten a curt, mig i llarg termini.

Si bé l’impacte de la pressió assistencial ha estat molt més gran del què es podia esperar abans d’iniciar la crisi, la resposta ha estat a l’alçada de les circumstàncies, posant de manifest la capacitat de servei dels professionals de la salut, així com el seu nivell ètic i la seva preparació tècnica. En conjunt ha estat possible suplir, amb enginy, les limitacions de recursos derivades d’una manca de previsió, amb gestió, administració política i econòmica, que han fet palesa la seva insuficiència.

L’Acadèmia, seguint la seva tradició històrica, ha estat una eina al servei de tots els seus membres, però també amb impacte sobre la salut en general, derivat de la seva responsabilitat social corporativa que també, en aquesta ocasió, ha fet patent la seva utilitat.

"Canvis en el plantejament estratègic del curs"

Com bé sabeu, l’Acadèmia, amb motiu de la preparació del seu 150è aniversari el 2022, s’havia plantejat un projecte d’anàlisi en tres etapes que incloïen: la crítica objectiva i contextualitzada del seu passat, l’auditoria de la seva realitat actual i l’elaboració d’un pla de futur prospectiu. Les tres anàlisis, absolutament entrellaçades, tenien un objectiu primordial, el disseny de l’Acadèmia del futur, preveient l’evolució de la dinàmica social, condicionada per l’aparició de noves necessitats, la disponibilitat de noves tecnologies i l’enfocament de la complexitat, a partir de la xarxa d’interacció, la cooperació, el treball en equip, l’economia d’escala i l’aprofitament de la riquesa de talent que la conformen. Es tractava d’enfortir els fonaments per enfrontar una nova era incerta amb el màxim grau de previsió possible.

Però l’efecte disruptiu del SARS-CoV-2, ha forçat els esdeveniments, posant a prova la capacitat de resposta de la situació en el moment de l’inici de la crisi. Les circumstàncies han portat a accelerar el procés d’avançar cap a noves solucions per problemes que es preveien molt més planificables i amb un ritme d’implantació amb menys pressa."Adaptació al nou model de formació amb l’ús de tecnologies de la comunicació"

Afortunadament, tot i que el ritme ha hagut de superar el previst, la posada en marxa dels diferents serveis telemàtics de comunicació, adaptats a un nou model de formació, com a alternativa al funcionament clàssic presencial, podem dir que ha estat un èxit. La transició del cicle de les tecnologies de la comunicació al cicle de la salut, que s’està produint en aquests moments, ha estat reconeguda per l’Acadèmia que s’hi ha abocat amb sentit de servei i de responsabilitat però també amb entusiasme.

El personal en ple i les diferents entitats que constitueixen l’Acadèmia, des de les Societats i Filials fins a l’InterAct, conscients de la transcendència d’implementar un nou model de connexió des de la distància física, sense perdre el contacte social imprescindible per a la gestió de la complexitat de la xarxa de l’Acadèmia, però també de la social en tots els seus esglaons fins al nivell planetari, hem col·laborat a fer possible mantenir el contacte, el debat i la sinergia del treball coordinat.

Els seminaris web (webinars), les videoconferències, les reunions de juntes o de treball en línia, els congressos a través d’internet, han passat, de ser una novetat exòtica, a una necessitat ineludible, que ha estat possible per la ràpida adaptació des de la gestió de l’Acadèmia però també per la percepció de la seva importància, des de les diferents juntes de societats i filials i de tots els membres, que han adaptat les seves iniciatives a les noves condicions."I ara un repte per endavant"

Tenim un estiu i unes vacances per davant, que desitgem que siguin reparadores per a tothom, però també que ens permetin digerir els canvis, reflexionar, preparant-nos per a les noves condicions que puguin presentar-se.

Com a ciutadans ens hem de felicitar i hem d’agrair l’esforç de totes i tots els que han fet possible superar aquesta primera etapa però, al mateix temps, mantenir l’estat d’alerta i la ment clara per enfrontar els nous reptes que el futur ens reservi.

Joan Sala Pedrós
President de l’Acadèmia