Relacions
Institucionals
L’Acadèmia al servei dels òrgans de gestió sanitària i la docència en l’àmbit de la salut

CONVENIS

L’Acadèmia disposa d’un fons d’informació sobre convenis de col·laboració, contractes i acords signats amb altres entitats, el primer dels quals va ser signat a l’any 1931.
Fins el juny del 2019 consten signats un total de 1.091 convenis, classificats de la següent manera:
 • 1.091
  Convenis signats
  (Fins el juny del 2019)
 • 68 Administració pública
 • 10 Col·legis professionals
 • 63 Fundacions i altres entitats
 • 796 Laboratoris, indústries i altres empreses
 • 17 Societats científiques
 • 39 Universitats i entitats de formació
 • 98 Altres
 • 222
  Convenis signats
  (curs 2018-2019)
 • 1 Administració pública
 • 2 Col·legis professionals
 • 3 Fundacions i altres entitats
 • 214 Laboratoris, indústries i altres empreses
 • 2 Universitats i entitats de formació
L’Acadèmia ha renovat la seva admissió al Cens d’Entitats de foment de la llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

PARTICIPACIó DE L’ACADÈMIA EN FUNDACIONS, COMISSIONS, CONSELLS ASSESSORS I GRUPS DE TREBALL

Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball

 • Comisión Nacional Española de Alergología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Lluis Marquès Amat
 • Comisión Nacional Española de Cirugía Plástica y Reparadora
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Francesca Fullana Sastre
 • Comisión Nacional Española de Medicina de Familia y Comunitaria
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Joan Deniel Rosanas
 • Comisión Nacional Española de Medicina Física y Rehabilitación
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Sílvia Ramón Rona
 • Comisión Nacional Española de Neurología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot
 • Comisión Nacional Española de Psiquiatría
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Jordi Blanch Andreu
 • Comisión Nacional Española de Radiofarmacia
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representants: M. Àngels Fernández Fructuoso, Inmaculada Romero Zayas, Josep Munuera del Cerro.
 • Comisión Nacional Española de Reumatología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Miquel Sala Gómez
 • Comissió assessora de trasplantaments de progenitors hemopoètics de l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT)
  Servei Català de la Salut
  Representant: Joan Garcia López
 • Comissió assessora sobre publicitat de productes sanitaris adreçada al públic
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Teresa Arranz Castella
 • Comissió assessora sobre tècniques de reproducció humana assistida
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Pendent de designar Representant
 • Comissió d’Informació Terapèutica
  CatSalut
  Representants: Laura Diego del Río, Laia Robert Sabaté
 • Comissió experta per a l’avaluació de currículums professionals per al nomenament de personal emèrit Anatomia Patològica
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Santiago Ramón i Cajal
 • Comissió experta per a l’avaluació de currículums professionals per al nomenament de personal emèrit Farmàcia Clínica
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Cristina Roure Nuez
 • Comissió farmacoterapèutica de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (CFTMHDA)
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Ramon Cunillera Graño
 • Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representants: Narcís Macià Guilà, Guillem Paluzie Ávila
 • Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representants: Narcís Macià Guilà, Guillem Paluzie Ávila
 • Comitè d’avaluació dels Títols d’Angiologia i Cirurgia Cardiovascular
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representants: Albert Clarà Velasco, Jaume Dilme Muñoz.
 • Comitè d’experts en drogodependències
  Secretaria de Salut Pública
  Representant: Pendent de designar Representant
 • Comitè institucional de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representant: Pere Vallribera Rodríguez
 • Consell assessor de la seguretat de pacients
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Àngel Vidal Milla
 • Consell Assessor de l’Estratègia Nacional d’atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC)
  Direcció General de Planificació en Salut
  Representants: Helena Camell Ilari, Cristina Farriols Danés, Elena Carreras Moratona, J. Antoni Mulà Rosias.
 • Consell assessor dels laboratoris Clínics
  Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
  Representant: Manuel Juan Otero
 • Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona
  Agència de Salut Pública de Barcelona
  Representant: Helena Basart Gómez-Quintero
 • Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Diego J. Palao Vidal.
 • Consell Assessor del Pla Director de malalties de l’aparell circulatori
  Direcció General de Planificació en Salut
  Representant: Pendent de designar Representant.
 • Consell assessor sobre diabetis a Catalunya
  Departament de Salut
  Representants: Enric Esmatjes Mompó, Josep Maria Hernández Anguera, Mercè Vidal Flor.
 • Consell assessor sobre el tractament farmacològic de la malaltia d’Alzheimer
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Pilar de Azpiazu Artigas
 • Consell assessor sobre la Hipertensió Arterial a Catalunya
  Secretaria de Salut Pública
  Representant: Pendent de designar Representant
 • Consell assessor sobre tabaquisme a Catalunya
  Direcció General de Salut Pública
  Representant: José Antonio Castillo Vizuete
 • Consell català de la formació continuada de les professions sanitàries
  Departament de Salut
  Representant: Joan Sala Pedrós.
 • Consell Català de Formació Farmacèutica continuada
  Servei Català de la Salut
  Representant: Pendent de designar Representant
 • Consell consultiu de pacients de Catalunya
  Departament de Salut
  Representant: Anna Forcada Arcarons
 • Consell de Salut de Catalunya
  Departament de Salut
  Representant: Joan Sala Pedrós
 • Consell de la professió mèdica de Catalunya
  Departament de Salut
  Representants: Joan Sala Pedrós, Roser Solans Laque, Salvador Navarro Soto
 • Consell tècnic de Fisioteràpia del Consell Català de la Formació Continuada de les professions sanitàries
  Departament de Salut
  Representants: Yolanda Castellano Madrid, Fidel Sust Tena, Anna Yuguero Ortiz
 • Consell tècnic de Medicina del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
  Departament de Salut
  Representants: Joan Sala Pedrós, Lluïsa Rodríguez Latre, Arnau Fargas Busquets, Josep Balaguer, Diana Rodà, Francesc Riba Porquet, Esther Roquer Fanlo, Joan Antoni Mulà Rosias, Maria Eulàlia Fernández Montolí, Joaquim Calaf Alsina, Francesc Baró Mariner, Mª Ángeles Sánchez, Josep Maria Boguña Ponsa, Joan Cid Vidal
 • I Fòrum de Diàleg Professional
  Departament de salut
  Representants: Maria Dolors Sintes, Oriol de Fàbregues-Moixar. Repte nº 4 Representant: Jordi Martínez Roldan.
 • Grup d’experts central de resultats projecte Essencial
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representants: Jordi Blanch Andreu, Jordi Daniel Díez, Laura Gavaldà Mestre, Cèsar Obiol Madrid, Roser Solans Laque
 • Grups d’experts del Pla per a la Promoció de la salut a través de l’alimentació i l’activitat física saludables (PAAS)
  Agència de Salut Pública de Catalunya
  Representant: Nancy Babio Sánchez
 • Grup de treball d’al·lèrgies alimentàries i al làtex (GTAAL)
  Direcció General de Salut Pública
  Representants: Ana Vanessa Gázquez García, Laura Valdesoiro Navarrete.
 • Grup de treball de l’Observatori al Final de la Vida
  Departament de Salut
  Representants: Helena Camell Ilari, Cristina Lasmarias Martínez
 • Grup de treball del Consell Científic Assessor del Pla de Pandèmia de Catalunya
  Agència de Salut Pública
  Representant: Mª Ángeles Marcos Maeso
 • Grup de treball per actualitzar periòdicament el catàleg dels implants quirúrgics
  CatSalut. Àrea de Serveis i Qualitat
  Representant: Emili Amilibia Cabezas
 • Grup de treball per regular els requisits mínims exigibles per a la cobertura i el funcionament de les clíniques dentals o dels serveis d’odontologia
  Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
  Representant: Javier Mareque Bueno
 • Grup de Treball sobre la creació de la nova especialitat d’Urgències.
  Representant: Joan Ramon Masclans i Enviz
 • Programa Atenció Primària sense fum
  Secretaria de Salut Pública
  Representant: Edda Marimon García
 • Taula contra la contaminació de l’aire
  Departament d’intervenció ambiental. Ajuntament de Barcelona
  Representant: Xavier Llebaria Samper
 • Termcat, Centre de Terminologia
  Institut d’Estudis Catalans
  Representant: Mercè Balcells Boix
 • AQuAS qüestionari de la metodologia Delphi cribratge del càncer de pròstata
  AQuAS
  Representants: Sílvia Ferrer Moret, Mercè Marzo Castillejo
 • AQuAS workshops pel futur dels informes de la Central de Resultats
  AQuAS
  Representant: Emili Sacanella Meseguer


PARTICIPACIÓ DE L’ACADÈMIA EN TRIBUNALS DE BEQUES I PREMIS

Premis i beques de l’Acadèmia

 • Premi Jordi Gol i Gurina
  Junta de Govern de l’Acadèmia
 • Premi Carolina Meléndez Fernández
  Junta de Govern de l’Acadèmia i Societat Catalano Balear d’Infermeria
 • Premi Josep Trueta
  Joan Sala Pedrós (coordinador), Bonaventura Clotet Sala, Jaume Ordi Maja, Eduard Vieta Pascual
 • Premi Jaume Aiguader i Miró
  Xavier Bonfill Cosp (coordinador), Jaume Joan Ferrer Sancho, Elena Guardiola Pereira, M. Lluïsa Baré Mañas, Mireia Subirana Casacuberta
 • Premi Ramon de Teserach
  M. Dolors Sintes Matheu (coordinadora), Francesc Planes Comes, Rosa M. Villalonga Vadell, Victòria Ribera Canudas, Josep Manel Ramon Moros
 • Beca de l’Acadèmia per a un projecte de Recerca Bàsica
  M. Antònia Mangues Bafalluy (coordinadora), Antoni Bayés Genís, Ramon Gomís de Barberà, Xavier León Vintró, Josep Manel Sòria Fernández
 • Beca de l’Acadèmia per a un projecte de Recerca Clínica
  Salvador Navarro Soto (coordinador), Rafael Azagra Ledesma, Xavier Garcia-Moll Marimon, Joaquim Oristrell Salva
 • Premi Acadèmia/CAMFiC
  Per part de la CAMFiC: Antoni Sisó Almirall (coordinador), Josep Basora Gallisà Per part de l’Acadèmia: Cristina Carbonell Abella, Montserrat Gens Barberà, Jordi Maeso Lebrun, Juan José Montero Alia
 • Premi Joaquim Bonal
  Joan Sala Pedrós (coordinador), M. Dolors Sintes Matheu, Maria Rull Bartomeu, Mario Ubach Servet
 • Beques d’ajut econòmic per formació a Societats de l’Acadèmia
  Joan Sala Pedrós (coordinador), M. Antònia Mangues Bafalluy, Diego J. Palao Vidal, M. Dolors Sintes Matheu, Salvador Navarro Soto
 • Beques d’ajut per a la innovació docent a Societats i Filials de l’Acadèmia
  Joan Sala Pedrós (coordinador), M. Antònia Mangues Bafalluy, Diego J. Palao Vidal, M. Dolors Sintes Matheu, Salvador Navarro Soto
 • Beques per a estades de formació a l’estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut
  Diego J. Palao Vidal (coordinador), Carles Codina Jané, Edurne Fernández de Gamarra, Gemma Parramon Puig
 • Beques per a estades de formació a l’estranger per a estudiants de Ciències de la Salut
  Diego J. Palao Vidal (coordinador), Noé Garín Escriva, Ana Juanes Borrego, Antonio Marín Muñiz


Premis i beques de Filials

 • XVI Beca de Recerca d’Osona
  Filial d’Osona
  Un membre de la Junta Permanent de l’Acadèmia
 • Premi de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Terres de l’Ebre
  Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
  Junta Permanent de l’Acadèmia


Altres col·laboracions institucionals

 • Fundació La Marató TV3
  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Club Excelencia en gestión -CEG
  Foro Excelencia en Sanidad
  Barcelona, 11 de juliol de 2017


Participació en la gestió i desenvolupament de projectes formatius i de recerca promoguts per professionals i entitats del sector sanitari i del coneixement

 • PROJECTES DE RECERCA
  LIDERATS PER SOCIS
  PROJECTES DE FORMACIÓ
  AMB LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

La comunicació és un dels pilars de l'Acadèmia
Un any més l'Acadèmia ha seguit treballant per mantenir una comunicació constant amb tots els seus grups d'interès, a través del portal web permanentment actualitzat, el butlletí e-notícies enviat als socis, les trameses informatives sobre activitats institucionals i formatives, la presència a Facebook i els impactes en premsa.
1.693 comunicacions, 29.645 destinataris i 389.580 visites al web corporatiu.

RELACIONS COMERCIALS

L’Acadèmia és la institució líder en la realització d’activitats formatives, científicament independents, adreçades a professionals sanitaris

Activitats Patrocinades a Societats i Filials (*)
(*) Activitats organitzades des de la Fundació Acadèmia
Fomentem l’establiment d’acords entre les Societats Científiques i la indústria Sanitària per la millora de la formació continuada independent.

Vetllem pel compliment rigorós dels codis de bones pràctiques de la Indústria Farmacèutica i el del Sector de la Tecnologia Sanitària.
Promovem un paper transversal, facilitador, cercador de recursos per poder desenvolupar projectes formatius d’alt valor afegit.
Cerquem recursos per al bon desenvolupament de les activitats formatives que desenvolupen les més de 90 Societats Científiques.
Contactem amb els departaments Comercials i de Relacions Institucionals de les companyies sanitàries (53), per tal de cercar recursos pel bon desenvolupament dels projectes formatius.
Oferim les instal·lacions de l’Acadèmia i donem informació de les activitats formatives independents que realitzen les Societats Científiques.Des d’aquestes línies volem agrair als nostres principals patrocinadors el recolzament a les activitats formatives de les diferents Societats Científiques durant el decurs de l’any acadèmic 2018-2019.


L’ACADÈMIA A LES XARXES

L'Acadèmia al Facebook:
L'Acadèmia: 7 anys a Facebook i 1.433 seguidors


La notícia més visitada durant el curs 2018-2019 ha sigut la Síntesi de l'Evidència Científica en Acupuntura:
Els nostres seguidors són dones en un 66% i tenen majoritàriament entre 25 i 34 anys

Us apunteu a seguir-nos? http://facebook.com/acmediques

GABINET DE PREMSA

Tipologies i activitat del Gabinet de premsa
 • Convocatòries, comunicats i notes de premsa
 • Gestions directes i personals amb els mitjans de comunicació
 • Seguiment individualitzat de cadascuna de les gestions realitzades amb els mitjans
 • Reunions personalitzades amb les Societats
 • Impacte econòmic de les aparicions en mitjans de comunicació
 • Valoració de l’activitat del gabinet de premsa
Portal de Premsa
Anar al lloc web
Valoració econòmica dels impactes en mitjans de comunicació

La repercussió econòmica respecte l’exercici anterior (curs 2017-2018) fins ara, ha augmentat en un 10,4%.

Distribució de les aparicions als mitjans de comunicació
Quota Percentual 2016-2017


Distribució de les aparicions als mitjans de comunicació
Quota Percentual 2017-2018

Distribució de les aparicions als mitjans de comunicació
Quota Percentual 2018-2019


Altres mitjans de comunicacióResum Final 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Notes de premsa i comunicats 20 11 12 15
Gestions amb MMCC i gestions amb les societats 194 216 184 435
Mitjans amb els quals s’ha treballat 59 74 41 64
Reunions amb Societats 6 4 8 10
Total mencions Acadèmia 214 173 70 132