Qualitat
La Fundació Acadèmia avança en la millora contínua

La Fundació Acadèmia, fa un pas endavant en matèria de RSC

D’acord amb l’acció 11 del seu Pla Estratègic “Desenvolupar, potenciar i comunicar accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)”, l’Acadèmia vol desenvolupar específicament la dimensió social de la Responsabilitat Social Corporativa.
L’Acadèmia s’ha proposat conèixer el següent:

Què aporta a la qualitat de la salut de la població del seu àmbit territorial, cada hora de formació dels professionals assistents a les activitats formatives de l’Acadèmia?


L’Acadèmia treballarà juntament amb la UPC i la URV en aquest projecte amb un horitzó temporal de dos anys. L’objectiu de la primera fase és disposar d’un mètode de càlcul a finals del 2020 que pugui ser validat en una segona fase.

En paral·lel, aquest curs 2018-2019, l’Acadèmia ha portat a terme altres iniciatives per aprofundir i ampliar les polítiques de Responsabilitat Social d’altres àmbits:

Valoració dels serveis i de les instal·lacions de Can Caralleu

La valoració dels serveis prestats i la interacció amb els col·laboradors supera en tots els casos el 4 en una escala de 0 a 5.

Valoració global dels serveis

Valoracions molt positives de serveis i instal·lacions

Valoració de l'Acadèmia - Can Caralleu

Valoració global Can Caralleu

La seu de Can Caralleu, continua treballant per a complir les expectatives dels seus assistents i visitants.