Serveis i
productes
telemàtics
Eines i productes tecnològics al servei dels socis, Societats i Filials
Una xarxa ben comunicada per intercanviar millor la informació

NOVETATS

Projectes amb un alt component tecnològic per donar solucions a la gestió
Xarxa informàtica
Nous switchs gestionables, un nou Firewall i noves xarxes de gestió ajuden a millorar la xarxa informàtica de la seu de Can Caralleu.
Centraleta de telefonia
Nova centraleta telefònica per a la seu de Can Caralleu ubicada al núvol que ens facilita una gestió centralitzada.
Wi-fi
Nova xarxa wi-fi per donar suport a l’activitat formativa de les Societats. 25 punts que donen cobertura al 100% de la seu de Can Caralleu.

GICA - Gestió integral del coneixement de l’Acadèmia
Mòdul web que permet la gestió de la documentació de l’entitat i la posa a disposició dels treballadors. Més de 200 models de documents i processos de referència per a la gestió de l’entitat.
Vida acadèmica del soci - àrea privada
Aquest curs el soci pot accedir a:
 • Més de 3.500 fotografies del fons d’imatges de l’Acadèmia
 • 44 actes de les Assemblees Generals de socis de l’Acadèmia, des de 1980 fins l’actualitat
 • 1.700 actes de les reunions de les Juntes de Govern de l’Acadèmia, des de 1872 fins l’actualitat
Transparència
Nou apartat al portal web de l’Acadèmia on es pot consultar la documentació de l’entitat.
Gestió automàtica de les àrees privades de les webs
Centralització de les dades dels socis per simplificar l’accés a les àrees privades de les Societats i de l’Acadèmia amb una única contrasenya.
Certificats d’assistència d’hores formatives
Permet als socis de l’Acadèmia obtenir telemàticament un certificat d’assistència als diferents actes i activitats comptabilitzant el número d’hores formatives realitzades.

VISITES AL PORTAL

Més del 25% de les visites al web es fan des de dispositius mòbils
Visites al portal de l’Acadèmia i webs de Societats durant el curs 2016-2017
Les visites al Portal Acadèmia representen el 22% del total.
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
ACADÈMIA
SOCIETATS
Evolució de les visites al portal de l’Acadèmia i webs de Societats
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
% de visites per plataforma

WEBS

Societats que han actualitzat i modernitzat les seves webs durant el curs per oferir nous continguts científics de forma més atractiva.
Societats
 • Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
 • Societat Catalana de Cirurgia
 • Societat Catalano-Balear d’Oncologia
 • Societat Catalana de Salut Digital
 • Societat Catalana d’Història de la Medicina
 • Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac
 • Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica
 • Societat Catalana de Dolor
 • Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
 • Societat d’Infermeria Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Congressos
 • 9è Congrés Català d’Obstetrícia i Ginecologia
 • XXIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria
 • XXVI Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
 • XXXV Diada Pneumològica