Socis

Socis

Els socis són la nostra essència
L’Acadèmia és una comunitat amb més de 28.300 socis, integrada per diferents professionals de l’àmbit de la salut. Les Filials i Societats ofereixen als socis una àmplia i excel·lent formació, innovadora i de prestigi. Durant els últims 10 anys hem incrementat els socis en més d’un 30%.
Evolució mensual socis

CURS 2014-2015

 • Creació de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut
  Reactivació de la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica amb la incorporació de nous dietistes-nutricionistes
  Adhesió de la Societat Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial

CURS 2015-2016

 • Creació de les següents societats:
  Societat Catalana d’Infermeria en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  Societat Catalana d’Infermeria i Tècnics en Reproducció Assistida
  Societat Catalana de Salut Digital
  Incorporació de la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica
  Adhesió de l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona
  Reactivació de la Societat Catalana de Medicina Avaluadora amb canvi de nom per la Societat Catalana de Valoració Mèdica del Dany Corporal

CURS 2016-2017

 • Activació de la Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
  Creació de la Societat Catalana de Logopèdia
Evolució del nombre de socis (1962 a 2016)
Professions dels socis juny 2017 (en %)
MEDICINA
INFERMERIA
ODONTOLOGIA
FARMÀCIA
FISIOTERÀPIA
ALTRES LLICENCIATURES
PSICOLOGIA
ALTRES PROFESSIONS
Evolució per tipus de soci (número total i en %)
ADHERITS
CORRESPONENTS
ADJUNTS
AGREGATS
NUMERARIS
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Total d’altes i baixes de socis
2014-2015 2015-2016 2016-2017
ALTES
BAIXES
INCREMENT

CURS 2014-2015

 • Creació de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut
  Reactivació de la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica amb la incorporació de nous dietistes-nutricionistes
  Adhesió de la Societat Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial

CURS 2015-2016

 • Creació de les següents societats:
  Societat Catalana d’Infermeria en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  Societat Catalana d’Infermeria i Tècnics en Reproducció Assistida
  Societat Catalana de Salut Digital
  Incorporació de la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica
  Adhesió de l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona
  Reactivació de la Societat Catalana de Medicina Avaluadora amb canvi de nom per la Societat Catalana de Valoració Mèdica del Dany Corporal

CURS 2016-2017

 • Activació de la Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
  Creació de la Societat Catalana de Logopèdia
Distribució per Filials dels socis (en %)
BARCELONA
BILBAO
GIRONA
VALLÈS OCCIDENTAL
BALEARS
MARESME
TARRAGONA
LLEIDA
TORTOSA
OSONA
ANDORRA
VALLÈS ORIENTAL
GARRAF
ALT URGELL
ANOIA
GARROTXA
ALT EMPORADÀ
ALT PENEDÈS
VALÈNCIA
BAGES
CERDANYA-CAPCIR
MENORCA
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats fins a 100 socis
TOTAL 23 SOCIETATS = 25,2% 1.270 SOCIS = 4%
BIOQUÍMICA
PSICOLOGIA
MEDICINA AEROESPECIAL I SUB.
SALUT DIGITAL
INNOVACIÓ I SIMULACIÓ
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA
TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA
NEUROCIRURGIA
MEDICINA LEGAL
CIRURGIA TORÀCICA
PALEOPATOLOGIA
DRET SANITARI
INFORMÀTICA
INFERMERIA EN CIR. ORTOPÈDICA I TRAUMA
ELECTROMIOGRAFIA
ESP. EN PSICOLOGIA CLÍNICA
NEUROFISIOLOGIA
INFERMERIA I TÈCNICS REPROD.ASSISTIDA
DICCIONARI ENCICLOPÈDIC
LOGOPÈDIA
LOGOTERÀPIA I ANÀLISI EXISTENCIAL*
BIOTECNOLOGIA MÈDICA
* societat adherida
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de 101 a 200 socis
TOTAL 21 SOCIETATS = 23,1% 2.726 SOCIS = 8,6%
ALIMENTACIÓ
AL·LÈRGIA
BIOÈTICA
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
ACUPUNTURA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
IMMUNOLOGIA
PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL
QUALITAT ASSISTENCIAL
CIRURGIA PLÀSTICA
VALORACIÓ MÈDICA DANY CORPORAL
TRATAMIENTOS CON ONDAS DE CHOQUE*
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
FARMACOLOGIA
MEDICINA NUCLEAR
CONTRACEPCIÓ
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA
SEXOLOGIA
HISTÒRIA MEDICINA
ATENCIÓ I TRACTAMENT CONSUM DEL TABAC
PÀNCREES
* societat adherida
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de 201 a 300 socis
TOTAL 21 SOCIETATS = 23,1% 5.392 SOCIS = 17%
SALUT PÚBLICA
TRASPLANTAMENT
OTORINOLARINGOLOGIA
FARMÀCIA CLÍNICA
ANATOMIA PATOLÒGICA
ONCOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
MEDICINA ESPORT
MED. FÍSICA I REHABILATACIÓ
DOLOR
TERÀPIA FAMILIAR
REUMATOLOGIA
HIPERTENSIÓ ART.
AC.MÈDICO-HOMEOPÀTICA*
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS
NEFROLOGIA
DERMATOLOGIA
UROLOGIA
CITOPATOLOGIA
ANGIOLOGIA
HEMATOLOGIA
* societat adherida
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de 301 a 400 socis
TOTAL 6 SOCIETATS = 6,6% 2.174 SOCIS = 6,9%
GERIATRIA
RADIOLOGIA
FISIOTERÀPIA
INFERMERIA
CURES PAL·LIATIVES
DIABETIS
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de 401 a 500 socis
TOTAL 1 SOCIETAT = 1,1% 455 SOCIS = 1,4%
GESTIÓ SANITÀRIA
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de 501 a 1.000 socis
TOTAL 13 SOCIETATS = 14,3% 8.759 SOCIS = 27,7%
ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT
ANESTESIOLOGIA
CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
MEDICINA INTENSIVA
CIRURGIA
PSIQUIATRIA I SALUT M.
SALUT LABORAL
PNEUMOLOGIA
DIGESTOLOGIA
NEUROLOGIA
CARDIOLOGIA
MALALTIES INFECCIOSES I MICROB. CLÍNICA
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Societats de més de 1.000 socis
TOTAL 6 SOCIETATS = 6,6% 10.893 SOCIS = 34,4%
MEDICINA FAMILIAR
PEDIATRIA
MEDICINA D'URGÈNCIES
MEDICINA INTERNA
ODONTOESTOMATOLOGIA
CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÒ
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
Distribució de socis per cada segment de Societats
Distribució del total de Societats per cada segment de socis