Qualitat
La Fundació Acadèmia compromesa amb la millora contínua

La Fundació Acadèmia impulsa millores del seu sistema de gestió

El curs 2016-2017 s’han endegat grans projectes que comporten un salt qualitatiu del sistema de gestió de l’entitat.
Actualment es treballa en la valoració dels riscos i l’elaboració dels Plans de Contingències de la Fundació Acadèmia.

Aposta per l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la millora de les instal·lacions

Can Caralleu: una seu més eficient i confortable
En el marc del projecte de millora, la Fundació Acadèmia millora la confortabilitat des les seves instal·lacions i realitza accions per minimitzar l’impacte ambiental en el desenvolupament de les seves activitats.

Millora d’instal·lacions

  • Renovació Laboratori
  • Susbstitució cadires sala 3
  • Nou equipament audiovisual Auditori
  • Renovació espais oficines

Eficiència energètica i sostenibilitat

  • Reforma cobertes edifici
  • Pavimentació planta -2
  • Vidres amb filtre solar a la façana
  • Noves plantes refrigeradores d’aire condicionat
  • Substitució de lluminàries per leds a Barcelona i Girona
  • Recollida sel·lectiva de residus i reciclatge de paper
La qualitat en els serveis, el nostre valor afegit
Valoració dels serveis i de les instal·lacions de Can Caralleu
SECRETARIA TÈCNICA D'ACTES SECRETARIA GENERAL DE FILIALS I SOCIETATS SERVEIS A WEBMASTERS GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMPTABLE RELACIONS AMB INDÚSTRIA RELACIONS AMB PROVEÏDORS
La valoració dels serveis prestats i la interacció amb els col·laboradors supera en tots els casos el 4 en una escala de 0 a 5.
La seu de Can Caralleu continua treballant per complir les expectatives dels seus clients i visitants
CONFORTABILITAT DE LES SALES APARCAMENT SERVEIS AUDIOVISUALS NETEJA SERVEIS CÁTERING VALORACIÓ CONSOLIDADA CAN CARALLEU