Presentació

FotoCabecera_2021-2022

Curs 2021-2022

30.098

Socis

86 Societats Científiques
20 Filials Territorials

1.357

Activitats

7.902 Hores de formació
123.142 Assistents professionals

630.555

Euros lliurats

a Socis en Premis i Beques

Benvolguts, Benvolgudes,

"El curs del 150è aniversari de l’Acadèmia"

Sense perdre de vista la pandèmia de COVID-19, si més no, hem hagut d’aprendre de conviure-hi.

Poc a poc, el nou curs, va permetre un retorn escalonat i prudent a la nova normalitat. Les reunions, sessions, cursos i conferències, la majoria en format híbrid, és a dir amb presència mixta, física en part i virtual per l’altra part, s’han instaurat com la nova forma habitual de relació entre els membres i les entitats que constitueixen l’Acadèmia. Tot plegat, de manera natural i, en general, ben acceptada.

Les mesures de prevenció de contagis han marcat moltes de les activitats i celebracions previstes, però, en cap cas, no les han impedit. De manera fraccionada i dins dels límits recomanables, s’ha anat rendint homenatge a totes les persones individuals i als col·lectius responsables de les línies principals de servei de l’Acadèmia.

També s’han anat desenvolupant les taules de reflexió sobre els grans temes de l’Acadèmia, en un àmbit més limitat, però amb participació d’experts en cada camp que han aportat una informació valuosa i uns criteris d’enfocament del futur que esperem que siguin útils a l’hora d’escollir l’estratègia de cara al futur.

"Noves tendències"

Aquests segon i tercer trimestres del curs, primer i segon de l’any, han estat, primordialment una mirada enrere, intentant valorar, en la seva justa i merescuda manera, els encerts, però també procurant aprendre dels errors per evitar repetir-los en el futur.

És per això que no hem deixat de mirar endavant, per explorar noves idees de recerca, d’innovació i de millora, que permetin seguir en la línia de creixement sostenible de l’Acadèmia. Però, sobretot, tenint en compte la millora qualitativa de la seva funció primordial, de difusió del coneixement en el camp sanitari multiprofessional, coordinat i cooperatiu.

"Treball en xarxa"

Encara en el marc de l’any del 150è aniversari, enfoquem, el darrer trimestre del curs i de l’any, a posar sobre la taula els nous reptes que els canvis assumits ens depara.

Gaudim d’un gran equip que ha demostrat el seu valor al servei dels objectius de l’Acadèmia. Sense ells, tota la tasca referida en les successives memòries fins a l’actual, no hauria estat possible. Felicitem-nos tots plegats pel goig de formar part d’una institució singular per la seva pluralitat, capaç de generar resultats sinèrgics, més enllà de la simple suma d’esforços, gràcies a una gestió intel·ligent i eficient que permeten el desenvolupament harmònic de la nostra entitat al servei de la salut individual i comunitària.