Recursos Humans

FotoCabecera_2021-2022

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació Acadèmia


La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès

Recursos humans

Comitès

Els comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip.

Actualment existeixen quatre comitès permanents.
COMITè D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
COMITÈ DE Qualitat

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
COMITÈ D’INNOVACIÓ

CINOR

Identifica i fa propostes concretes de millora per optimitzar recursos; promou la innovació en les diferents àrees i millora l'eficiència dels processos que es porten a terme a l'Acadèmia

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials és molt positiva.

 

L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.


Programa social i Retribució

Retribució

 

 

 

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

 • Objectius individuals
 • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
 • Valoració de la professionalitat
 • Ajut econòmic per al personal amb fills entre 1 i 18 anys
 • Reconeixement del compromís i la implicació amb l'Acadèmia
 • Compensació de despeses per teletreball
La retribució variable representa un 19,83% del total dels salaris. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 2,01%.
Programa social

 

 

 

Aquest curs acadèmic, el programa social s’ha integrat en els Actes de celebració del 150 aniversari de l’Acadèmia.

Política de seguretat en el treball i Pandèmia Covid-19

Política de Seguretat en el treball

 

 

 

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

 • Les persones que formen part de l’Acadèmia són coneixedores del sistema de prevenció i del pla d’emergències.
 • S’estableixen canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels treballadors en l’àmbit de la seguretat i de la salut.
 • Lligat amb la prevenció de riscos laborals, l’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic.
 • Cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal de l'Acadèmia.
 • Millores ergonòmiques.
 • Pla de prevenció per a les filials de Girona i del Vallès Occidental
Teletreball i pandèmia Covid-19


 

 

 

Aquest curs 2021-2022 la Fundació Acadèmia ha modificat el sistema de treball, amb un sistema híbrid de Teletreball i treball presencial, als llocs de treball que ho permeten.

Aquesta nova distribució contribueix a una major conciliació de la vida professional i personal, i ha contribuït a gestionar uns espais més segurs en temps de pandèmia.

Per altra banda, s’han mantingut actives la majoria de les mesures preventives de la Covid-19 implantades el curs 2020-2021. Algunes de les mesures més rellevants són:
 • Protocol de seguretat propi
 • Instal·lació de llums ultraviolades per a la desinfecció de l'aire del sistema de climatització de l'edifici
 • Instal·lació de test de mesura de temperatura corporal a l’entrada principal de la seu de Can Caralleu.
 • Instal·lació de mampares protectores, retolació dels espais comuns i compra de material de desinfecció per a cada espai de treball. Entrega de material de protecció personal.
 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els espais.
 • Senyalització dels recorreguts de circulació per l’Acadèmia per a personal extern d’acord amb la normativa de la Generalitat
 • Mesuraments mensuals dels nivells de CO2 i O3 a tots els espais de l’Acadèmia

L’opinió de les persones de L’Acadèmia


Per a la Fundació Acadèmia és una prioritat tenir persones compromeses amb l’entitat. La seva satisfacció es mesura anualment amb una enquesta.
L’any 2021 la participació en l’enquesta de clima ha estat del 92,5% superant les dades de la darrera edició com es pot observar al gràfic:


Aquest són alguns dels resultats obtinguts, representatius del resultat positiu global de l’enquesta:

 

Els suggeriments i comentaris de les preguntes obertes de l’enquesta s’analitzen i serveixen per implantar mesures i millorar el benestar de les persones. Dues accions en són exemple:
 • 1. Realització d’una acció formativa específica (juliol 2022) amb l’objectiu de millorar, entre d’altres, les dades al respecte de la comunicació que en relació a l’any anterior han tingut una valoració que ha passat del 3,88 al 2020 al 3,65 sobre 5 al 2021.
 • 2. Modificació del sistema de treball de la major part del personal de l’Acadèmia amb la implantació d’un sistema híbrid de Treball presencial i Teletreball, al curs 2021-2022. També fruit dels excel·lents resultats de les enquestes sobre el Treball a distància i la valoració posterior de la direcció.


Resultat enquesta de clima laboral (Filials 2021) Participació 100% (N=4)
En línia amb l’objectiu de la millora contínua aquest curs s’ha realitzat per primera vegada una enquesta al personal de les Filials. Aquests són els excel·lents resultats obtinguts, que a partir d’aquest curs avaluarem de forma periòdica.


El present lloc Web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i analitzar els hàbits de navegació de l'usuari. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació visitant la nostra Política de cookies.