Qualitat

La Fundació Acadèmia, assumeix més compromisos en matèria de RSC d’acord amb l’Acció 11 del Pla Estratègic 2017-2022

II Fase projecte RSC

D’acord amb l’acció 11 del seu Pla Estratègic “Desenvolupar, potenciar i comunicar accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)”, l’Acadèmia s’ha proposat conèixer el següent:

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Què aporta a la qualitat de la salut de la població del seu àmbit territorial, cada hora de formació dels professionals assistents a les activitats formatives de l’Acadèmia?

El projecte, en què hi treballen conjuntament la UPC, la URV i la mateixa Acadèmia, segueix avançant.

S’han estudiat 155 referències bibliogràfiques del 1990 al 2020, i s’han definit models per mesurar l’impacte de la cada tipologia d’intervenció (format acció formativa) d’acord amb les variables de Coneixement, Rendiment i Resultat en pacients.

Actualment es treballa en la quantificació de l’impacte de l’activitat formativa de l’Acadèmia, en una prova pilot que comprèn 65 activitats formatives de diferents Societats, segons aquests models.


Segells de Qualitat i reconeixements

L’Acadèmia disposa de les següents distincions, que acrediten la seva qualitat i li permeten donar valor afegit als seus socis, a les seves Societats i als seus clients i col·laboradors:

Excelencia EuropeaHon CodeCode of Ethics
Cens d'entitats de Foment de la llengua catalana

Valoració dels serveis i de les instal·lacions de Can Caralleu:

La valoració dels serveis prestats i la interacció amb els col·laboradors supera en tots els casos el 4 en una escala de 0 a 5.

Valoració global dels serveis

Valoracions excel·lents de serveis i instal·lacions

Valoració de l’Acadèmia - Can Caralleu

*Ítems nous curs 2019-2020

Valoració global de Can Caralleu

La seu de Can Caralleu, continua treballant per a complir les expectatives dels seus assistents i visitants, amb una valoració mitjana de 4,24 sobre 5.