Socis
Els socis són l’Acadèmia

Socis

Els socis són l’Acadèmia
Som una comunitat independent i multidisciplinar amb més de 29.600 socis de diferents professions dins l’àmbit de les ciències de la salut.
Les Societats i Filials de l’Acadèmia ofereixen als socis una àmplia i excel·lent formació, innovadora i de prestigi.
En els últims 5 anys hem tingut un creixement mig de 662 socis anuals, un 2,39% d’increment mitjà.Evolució mensual socis curs 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

CURS 2016-2017

  • Creació de la Societat Catalana de Logopèdia
    Activació de la Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica

CURS 2018-2019

  • Creació de la Societat Catalana de Malalties Minoritàries


Evolució dels socis de l'Acadèmia
Professions dels socis juny 2019 (en %)
Evolució per tipus de soci (número total)
Total d’altes i baixes de socis
Distribució per Filials dels socis (en %)
Societats fins a 100 socis
TOTAL 21 SOCIETATS = 23,6% 1.182 SOCIS = 3,5%
*Societat adherida
Societats de 101 a 200 socis
TOTAL 22 SOCIETATS = 24,7% 3.057 SOCIS = 9,1%


* Societat adherida
Societats de 201 a 300 socis
TOTAL 15 SOCIETATS = 16,9% 3.956 SOCIS = 11,8%


* Societat adherida
Societats de 301 a 400 socis
TOTAL 10 SOCIETATS = 11,2% 3.390 SOCIS = 10,1%
Societats de 401 a 700 socis
TOTAL 10 SOCIETATS = 11,2% 5.819 SOCIS = 17,4%
Societats de 701 a 1.000 socis
TOTAL 5 SOCIETATS = 5,6% 4.255 SOCIS = 12,7%
Societats de més de 1.000 socis
TOTAL 6 SOCIETATS = 6,7% 11.876 SOCIS = 35,4%
Distribució de socis per cada segment de Societats
Distribució del total de Societats per cada segment de socis