Serveis i
productes
telemàtics
Eines i productes tecnològics al servei dels socis, Societats i Filials
Una xarxa ben comunicada per intercanviar millor la informació

NOVETATS

Projectes amb un alt component tecnològic per donar solucions a la gestió
Històric d’activitats
Nou apartat a les noves webs de Societats i Filials on es poden consultar les activitats realitzades registrades al sistema agrupades per cursos acadèmics.
Consulta de Socis on-line
Nou mòdul a la inet (programa de gestió administrativa), per a la consulta via web de les dades administratives de Socis, Filials i Societats. Aquest mòdul dona suport al mòdul de gestió d’assistència d’hores formatives on es visualitza la interrelació dels carnets de socis amb el propi soci.
Nous Servidors
Instal·lació de nous servidors virtuals que substitueixen antics serveis de xarxa. Aquest canvi programat pel Pla de Contingències dona resposta a les accions preventives de disposar de sistemes actualitzats.

Annals de Medicina
La publicació dels Annals de Medicina, ha canviat la plataforma de la seva publicació. Ara s’ha integrat en el sistema de revistes electròniques, posada en marxa al 2014. Actualment es poden consultar els números dels períodes 1990-2018, amb un cercador.
Xarxa ethernet
Nou cablejat de xarxa informàtica a l’àrea administrativa de Can Caralleu. Més de 3.000 metres de cable milloren les connexions internes dels serveis informàtics.
Actualització del programa d’actes/esdeveniments
Actualitzacions sobre els principals apartats del programa destinades a millorar la gestió de les inscripcions i els abstracts.
Noves funcionalitats en gestió administrativa
S’han realitzat diverses actualitzacions en el Praxis, programa de gestió de socis, per a millorar la seva gestió en: l’emissió de rebuts i factures de quotes de socis, certificats d’hisenda, usabilitat en el programa, adaptació a la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal entre les més importants.

VISITES AL PORTAL

Més del 25% de les visites al web es fan des de dispositius mòbils
Visites al portal de l’Acadèmia i webs de Societats durant el curs 2017-2018
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
ACADÈMIA
SOCIETATS
Les visites al Portal Acadèmia representen el 20% del total.
Evolució de les visites al portal de l’Acadèmia i webs de Societats
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018
% de visites per plataforma

WEBS

Societats i Filials que han actualitzat i modernitzat les seves webs durant el curs per oferir nous continguts científics de forma més atractiva.
Societats i Filials
 • Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona
 • Secció d’Actuació Perioperatòria - Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
 • Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
 • Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives
 • Associació Catalana de Diabetis
 • Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
 • Societat Catalana de Medicina de l'Esport
 • Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva
 • Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
 • Societat Catalana de Pediatria
 • Filial de Tarragona
Congressos
 • XIII Congrés de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica
 • XXVII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia
 • 24è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • XXIV Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria
 • Xè Congrés Català d'Obstetrícia i Ginecologia
 • XXXVI Diada Pneumològica