Socis
L’Acadèmia al servei del soci

Socis

L’Acadèmia al servei del soci
Som una comunitat independent i multidisciplinar amb més de 29.000 socis de diferents professions dins l’àmbit de les ciències de la salut.
Les Societats i Filials de l’Acadèmia ofereixen als socis una àmplia i excel·lent formació, innovadora i de prestigi.
En els últims 5 anys hem tingut un creixement net mitjà de 690 socis anuals.Evolució mensual socis curs 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

CURS 2015-2016

 • Creació de les següents societats:
  Societat Catalana d’Infermeria en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  Societat Catalana d’Infermeria i Tècnics en Reproducció Assistida
  Societat Catalana de Salut Digital
  Incorporació de la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica
  Adhesió de l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona
  Reactivació de la Societat Catalana de Medicina Avaluadora amb canvi de nom per la Societat Catalana de Valoració Mèdica del Dany Corporal

CURS 2016-2017

 • Activació de la Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
  Creació de la Societat Catalana de Logopèdia
Evolució dels socis de l'Acadèmia
Professions dels socis juny 2018 (en %)
MEDICINA
INFERMERIA
ODONTOLOGIA
FARMÀCIA
FISIOTERÀPIA
ALTRES LLICENCIATURES
PSICOLOGIA
ALTRES PROFESSIONS
Evolució per tipus de soci (número total i en %)
ADHERITS
CORRESPONENTS
ADJUNTS
AGREGATS
NUMERARIS
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018
Total d’altes i baixes de socis
2015-2016 2016-2017 2017-2018
ALTES
BAIXES
INCREMENT
Distribució per Filials dels socis (en %)
BARCELONA
BILBAO
GIRONA
VALLÈS OCCIDENTAL
BALEARS
MARESME
TARRAGONA
LLEIDA
TORTOSA
OSONA
ANDORRA
VALLÈS ORIENTAL
GARRAF
ALT URGELL
ANOIA
GARROTXA
ALT PENEDÉS
VALÉNCIA
BAGES
CERDANYA-CAPCIR
MENORCA
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018
Societats fins a 100 socis
TOTAL 20 SOCIETATS = 23,0% 1.126 SOCIS = 3,5%
HISTÒRIA MEDICINA
INNOVACIÓ I SIMULACIÓ
PSICOLOGIA
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA
CIRURGIA CARDÍACA
NEUROCIRURGIA
TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA
CIRURGIA TORÀCICA
MEDICINA LEGAL
DRET SANITARI
PALEOPATOLOGIA
ESPECIALISTES EN PSICOLOGIA CLÍNICA
INFORMÀTICA
INFERMERIA EN CIR. ORTOPÈDICA I TRAUMA.
ELECTROMIOGRAFIA
DICCIONARI ENCICLOPÈDIC
NEUROFISIOLOGIA
LOGOPÈDIA
LOGOTERÀPIA I ANÀLISI EXISTENCIAL*
BIOTECNOLOGIA MÈDICA
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018

*Societat Adherida
Societats de 101 a 200 socis
TOTAL 21 SOCIETATS = 24,1% 2.769 SOCIS = 8,5%
BIOÈTICA
AL·LÈRGIA
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
ALIMENTACIÓ
ACUPUNTURA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL
IMMUNOLOGIA
CIRURGIA PLÀSTICA
QUALITAT ASSISTENCIAL
TRATAMIENTOS CON ONDAS DE CHOQUE*
VALORACIÓ MÈDICA DANY CORPORAL
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
MEDICINA NUCLEAR
CONTRACEPCIÓ
FARMACOLOGIA
SALUT DIGITAL
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA
ATENCIÓ I TRACTAMENT CONSUM DEL TABAC
PÀNCREES
SEXOLOGIA
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018


* societat adherida
Societats de 201 a 300 socis
TOTAL 19 SOCIETATS = 21,8% 4.971 SOCIS = 15,3%
Anatomia Patològica
Dolor
Salut Pública
Oncologia
Trasplantament
Europ. Soc. Swallowing Disorders
Otorinolaringologia
Endocrinologia
Medicina Esport
Reumatologia
Med. Física i Rehabilitació
Urologia
Hipertensió Art.
Dermatologia
Nefrologia
Mèdico-Homeopàtica*
Citopatologia
Hematologia
Angiologia
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018


* societat adherida
Societats de 301 a 400 socis
TOTAL 8 SOCIETATS = 9,2% 2.808 SOCIS = 8,6%
Geriatria
Fisioteràpia
Radiologia
Diabetis
Cures Pal·liatives
Infermeria
Farmàcia Clínica
Teràpia Familiar
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018
Societats de 401 a 700 socis
TOTAL 8 SOCIETATS = 9% 4.524 SOCIS = 13,9%
Pneumologia
Psiquiatria i Salut M.
Digestologia
Neurologia
Salut Laboral
Cardiologia
Malalties Infeccioses i Microb. Clínica
Gestió Sanitària
CURS 2015-2016
CURS 2016-2017
CURS 2017-2018
Societats de 701 a 1.000 socis
TOTAL 6 SOCIETATS = 6,9% 4.952 SOCIS = 15,2%
Anestesiologia
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Obstetrícia i Ginecologia
Medicina Intensiva
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
Cirurgia
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2017-2018
Societats de més de 1.000 socis
TOTAL 6 SOCIETATS = 6,9% 11.343 SOCIS = 34,9%
Odonto­estoma­tologia
Consell Català de Ressuscitació
Medicina Interna
Medicina d'Urgències
Pediatria
Medicina Familiar
CURS 2014-2015
CURS 2015-2016
CURS 2017-2018
Distribució de socis per cada segment de Societats
Distribució del total de Societats per cada segment de socis