Relacions
Institucionals
L’Acadèmia és un referent científic pels òrgans de gestió sanitària i la docència en l’àmbit de la salut
CONVENIS INSTITUCIONALS SIGNATS DURANT EL CURS 2016-2017
L’Acadèmia disposa d’un fons d’informació sobre convenis de col·laboració, contractes i acords signats amb altres entitats, el primer dels quals va ser signat l’any 1931.
Fins al juny del 2017 consten signats un total de 727 convenis:
 • 727
  Convenis signats
  (Fins al juny del 2017)
 • 63 Administració pública
 • 6 Col·legis professionals
 • 49 Fundacions i altres entitats
 • 462 Laboratoris, indústries i altres empreses
 • 14 Societats científiques
 • 26 Universitats i entitats de formació
 • 107 Altres
 • 163
  Convenis signats
  (Curs 2016-2017)
 • 7 Administració pública
 • 2 Fundacions i altres entitats
 • 153 Laboratoris, indústries i altres empreses
 • 1 Societats científiques

PARTICIPACIó DE L’ACADÈMIA EN FUNDACIONS, COMISSIONS, CONSELLS ASSESSORS I GRUPS DE TREBALL

Comissions, Consells Assessors i Grups de Treball

 • Comisión Nacional Española de Alergología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Lluis Marquès Amat
 • Comisión Nacional Española de Cirugía Plástica y Reparadora
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Francesca Fullana Sastre
 • Comisión Nacional Española de Medicina de Familia y Comunitaria
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Joan Deniel Rosanas
 • Comisión Nacional Española de Medicina Física y Rehabilitación
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Sílvia Ramón Rona
 • Comisión Nacional Española de Medicina Intensiva
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Roser Anglès Coll
 • Comisión Nacional Española de Neurología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Oriol de Fàbregues-Boixar Nebot
 • Comisión Nacional Española de Psicología Clínica
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Maite Garolera Freixa
 • Comisión Nacional Española de Psiquiatría
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Jordi Blanch Andreu
 • Comisión Nacional Española de Reumatología
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Representant: Miquel Sala Gómez
 • Comissió assessora sobre publicitat de productes sanitaris adreçada al públic
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Teresa Arranz Castella
 • Comissió assessora sobre tècniques de reproducció humana assistida
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Joan Antoni Vanrell Díaz
 • Comissió assessora de trasplantaments de progenitors hemopoètics de l’OCATT
  Servei Català de la Salut
  Representant: Joan Garcia López
 • Comissió farmacoterapèutica de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (CFTMHDA)
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Ignasi Riera Paredes
 • Comissió per a l’harmonització de l’ús de medicaments en l’àmbit de l’Atenció Primària i Comunitària (COMAPC)
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representants: Jordi Camarasa García, Carles Alsina Navarro, Emili Sacanella Messeguer, Joan Serra Moscoso
 • Comissió d’Informació Terapèutica
  CatSalut
  Representant: Laura Diego del Río, Laia Robert Sabaté
 • Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representants: Narcís Macià Guilà, Guillem Paluzie Ávila
 • Comitè institucional de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representant: Àlvar Net Castel
 • Consell assessor sobre l’activitat física i promoció de la salut
  Direcció General de Salut Pública
  Representants: Ramon Balius Juli, Juan N. García-Nieto Portabella, Ma Lluïsa Gelabert Cubiló, Josep Vicenç Hernández Gómez, Montserrat Romaguera Bosch
 • Consell assessor dels laboratoris clínics
  Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris
  Representant: Manuel Juan Otero
 • Consell assessor sobre diabetis a Catalunya
  Departament de Salut
  Representant: Carles Zafón Llopis, Mercè Vidal Flor, Josep Ma Hernández Anguera
 • Consell assessor del pla director sociosanitari
  Direcció General de Planificació en Salut
  Representant: Helena Camell Ilari
 • Consell assessor de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (CAMHDA)
  CatSalut
  Representant: Ester Carcelero San Martín
 • Consell assessor de la seguretat de pacients
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Àngel Vidal Milla
 • Consell assessor sobre tabaquisme a Catalunya
  Direcció General de Salut Pública
  Representant: Neus Altet Gómez
 • Consell assessor sobre el tractament farmacològic de la malaltia d’Alzheimer
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Pilar de Azpiazu Artigas
 • Consell català d’especialitats en Ciències de la Salut
  Departament de Salut
  Representant: Àlvar Net Castel
 • Consell català de la formació continuada de les professions sanitàries
  Departament de Salut
  Representants: Àlvar Net Castel, Tomás Casassin Edo, Fidel Sust Tena
 • Consell consultiu de pacients de Catalunya
  Departament de Salut
  Representant: Anna Forcada Arcarons
 • Consell de participació de l’AQuAS
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representant: Juan José Montero Alia
 • Consell de la professió mèdica de Catalunya
  Departament de Salut
  Representants: Àlvar Net Castel, Roser Solans Laque, Salvador Navarro Soto
 • Consell de Salut Laboral
  Agència de Salut Pública de Barcelona
  Representant: Marga León Sampol
 • Consell de Salut de Catalunya
  Departament de Salut
  Representants: Àlvar Net Castel
 • Consell tècnic de Fisioteràpia
  Departament de Salut
  Representants: Yolanda Castellano Madrid, Fidel Sust Tena, Anna Yuguero Ortiz
 • Consell tècnic de formació mèdica continuada
  Departament de Salut
  Representants: Àlvar Net Castel, [SUPRIMIT], Lluïsa Rodríguez Latre
 • Grup d’experts central de resultats projecte Essencial
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
  Representants: Jordi Blanch Andreu, Jordi Daniel Díez, Laura Gavaldà Mestre, Cèsar Obiol Madrid, Roser Solans Laque
 • Grup de treball d’al·lèrgies alimentàries i al làtex (GTAAL)
  Direcció General de Salut Pública
  Representant: Lluís Marquès Amat
 • Grup de treball del Consell Científic Assessor del Pla de Pandèmia de Catalunya
  Agència de Salut Pública
  Representant: M. Ángeles Marcos Maeso
 • Grup de treball per actualitzar periòdicament el catàleg dels implants quirúrgics
  CatSalut. Àrea de Serveis i Qualitat
  Representants: Emili Amilibia Cabezas, Gabriel Forteza González, Jordi Gasch Blasi
 • Grup de treball per regular els requisits mínims exigibles per a la cobertura i el funcionament de les clíniques dentals o dels serveis d’odontologia
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Javier Mareque Bueno
 • Grup de treball per establir criteris de planificació, de classificació de procediments i de nivells de complexitat de la cirurgia pediàtrica en l’àmbit del sistema públic de salut
  Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
  Representant: Joan Sala Pedrós
 • Grup de treball de revisió dels procediments de les sedacions en endoscòpia i creació d’un programa formatiu
  Institut Català de la Salut
  Representants: Rafael Campo Fernández de los Ríos, M. Àngels Gil-Bernabé Sala, Jorge Juan Olsina Kissler, Isabel Pera Fàbregas, M. Dolors Sintes Matheu
 • Grup de treball sobre l’activitat privada que es duu a terme en centres del SISCAT
  CatSalut
  Representants: Antoni Anglada Arisa, Lluis Puig Verdié
 • Grup promotor de la xarxa de centres de simulacions en Ciències de la Salut de Catalunya
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i TIC Salut
  Representant: Àlvar Net Castel
 • Termcat, Centre de Terminologia
  Institut d’Estudis Catalans
  Representants: Mercè Balcells Boix, [SUPRIMIT]
 • Taula contra la contaminació de l’aire
  Departament d’intervenció ambiental. Ajuntament de Barcelona
  Representants: Xavier Llebaria Samper

PARTICIPACIÓ DE L’ACADÈMIA EN TRIBUNALS DE BEQUES I PREMIS

Premis i beques de l’Acadèmia

 • Premi Jordi Gol i Gurina
  Junta de Govern de l’Acadèmia
 • Premi Carolina Meléndez Fernández
  Junta de Govern de l’Acadèmia
 • Premi Josep Trueta
  Àlvar Net Castel (coordinador), Bonaventura Clotet Sala, Manel Esteller Badosa, Josep M. Llovet Bayer, Josep Dalmau Galofré
 • Premi Jaume Aiguader i Miró
  [SUPRIMIT], Ramon Brugada Terradellas, Josep Monterde Junyent, Rosa Mª Villalonga Vadell
 • Premi Ramon de Teserach
  Mª Dolors Sintes Matheu (coordinadora), Montserrat Antonín Martín, Oriol de Fàbregues – Boixar Nebot, Ismael Roldán Bermejo, Maria Rull Bertomeu
 • Beca de l’Acadèmia per a un projecte de Recerca Bàsica
  Mª Antònia Mangues Bafalluy (coordinadora), Antoni Bayés-Genís, Ramon Gomís de Barberà, Miquel Àngel Pujana Genestar
 • Beca de l’Acadèmia per a un projecte de Recerca Clínica
  Salvador Navarro Soto (coordinador), Jordi Almirall Pujol, Ramon Pujol Farriols, Andreu Segura Benedicto
 • Premi Acadèmia/CAMFiC
  Per part de la CAMFiC: Sílvia Calvet Junoy (coordinadora), Clara Pareja Rosel
  Per part de l’Acadèmia: Francesc Borrell Carrió, Joan Gené Badia, Jordi Maeso Lebrun, Isabel Recasens Calvo
 • Premi Joaquim Bonal
  Àlvar Net Castel (coordinador), Carles Codina Jané, Mª Dolors Sintes Matheu
 • Beques d’ajut econòmic per formació a Societats de l’Acadèmia
  Àlvar Net Castel (coordinador), Mª Antònia Mangues Bafalluy, Diego J. Palao Vidal, Mª Dolors Sintes Matheu, Salvador Navarro Soto
 • Beques d’ajut per a la innovació docent a Societats i Filials de l’Acadèmia
  Àlvar Net Castel (coordinador), Mª Antònia Mangues Bafalluy, Diego J. Palao Vidal, Mª Dolors Sintes Matheu, Salvador Navarro Soto
 • Beques per a estades de formació a l’estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut
  Diego J. Palao Vidal (coordinador), Mª Elena Carreras Moratonas, Mª Àngels Gil Bernabé, Josep Iglèsies Grau
 • Beques per a estades de formació a l’estranger per a estudiants de Ciències de la Salut
  Diego J. Palao Vidal (coordinador), Mª Elena Carreras Moratonas, Mª Àngels Gil Bernabé, Josep Iglesies Grau

Premis i beques de Filials

 • XVIII Beca de Recerca d’Osona
  Filial d’Osona
  Un membre de la Junta Permanent de l’Acadèmia
 • Premi a la Recerca
  Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
  Junta Permanent de l’Acadèmia

Altres premis i beques

 • Premi Homenot
  Fundació Avedis Donabedian
  Àlvar Net Castel

Altres col·laboracions institucionals

 • Fundació La Marató TV3
  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Consell de Salut Districte Sarrià-Sant Gervasi
  Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià – Sant Gervasi
 • Preventing Overdiagnosis 2016. Associate Partner
  Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya-AquAS
  Barcelona, 20 a 22 de setembre de 2016

PARTICIPACIó DE L’ACADÈMIA EN PROJECTES EXTERNS

Participació en la gestió i desenvolupament de projectes formatius i de recerca promoguts per professionals i entitats del sector sanitari i del coneixement

 • PROJECTES DE RECERCA
  LIDERATS PER SOCIS
  PROJECTES DE FORMACIÓ
  AMB LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

La comunicació, eix fonamental d’estratègia de l’entitat
L’actualització constant del portal web, el butlletí e-notícies, les trameses informatives sobre activitats institucionals i formatives, la presència a Facebook i els impactes en premsa, són exemple del treball de l’entitat per mantenir una comunicació constant amb els seus grups d’interès.
1.719 comunicacions, 22.885 destinataris i 410.000 visites al web corporatiu
TRAMESES 2014-2015 TRAMESES 2015-2016 TRAMESES 2016-2017
 

RELACIONS COMERCIALS

L’Acadèmia és líder en promoure activitats formatives, científicament independents, adreçades a professionals

Any rere any, més empreses del sector sanitari confien en la nostra professionalitat
Activitats patrocinades a Societats i Filials organitzades per la Fundació Acadèmia
CURS
2014-2015
CURS
2015-2016
CURS
2016-2017
L’Acadèmia fomenta i facilita l’establiment d’acords entre les Societats Científiques i la indústria sanitària per tal de que es puguin realitzar el màxim nombre d’activitats formatives de qualitat per als nostres socis.

Des de l’àrea de Relacions Comercials es facilita el desenvolupament de projectes entre l’Acadèmia, les Societats Científiques i la indústria sanitària, amb independència de la procedència de la iniciativa formativa.
Vetllem per a que totes les activitats que s’organitzen a les nostres instal·lacions compleixin, de forma rigorosa, el codi deontològic d’autoregulació de la indústria farmacèutica.

Agraïm als nostres principals patrocinadors el seu recolzament durant el curs 2016-2017

L’ACADÈMIA A FACEBOOK

Els nostres seguidors són majoritàriament dones –un 65% del total- i tenen entre 25 i 34 anys.
L’Acadèmia: 5 anys a Facebook i 1.138 seguidors
La notícia publicada més visitada i comentada en aquests 5 anys ha estat Un simulacro de hospital, del 26 de juny de 2015, amb 2.285 impactes i 52 «me gusta» generats.
Perfil de les persones que ens segueixen (2017)
Durant el període juny 2016 – juny 2017 la notícia més visitada ha estat l’entrevista sobre les intoleràncies alimentícies realitzada al Dr. Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.

Us aputnteu a seguir-nos? http://facebook.com/acmediques

GABINET DE PREMSA

L’augment de la repercussió econòmica des del curs 2013-2014 fins ara ha estat
del 15%
Tipologies i activitat del Gabinet de premsa
L’activitat comunicativa desenvolupada se centra en tres línies d’actuació diferents, però complementàries:

 • Convocatòries, comunicats i notes de premsa
 • Gestions directes i personals amb els mitjans de comunicació
 • Seguiment individualitzat de cadascuna de les gestions realitzades amb els mitjans
 • Reunions personalitzades amb les Societats
 • Impacte econòmic de les aparicions en mitjans de comunicació
 • Valoració de l’activitat del gabinet de premsa
Portal de Premsa
Anar al lloc web
Valoració econòmica dels impactes en mitjans de comunicació (repercussió en euros)
CURS
2014-2015
CURS
2015-2016
CURS
2016-2017
Distribució dels impactes segons els mitjans de comunicació
Resum final

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Notes de premsa i comunicats 25 20 11
Gestions amb mitjans de comunicació 70 194 216
Mitjans amb els quals s’ha treballat 31 59 74
Societats amb les quals s’ha treballat 24 30 31
Reunions amb Societats 43 6 4
Total mencions Acadèmia 168 214 173